Samen naar een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving

ECP

ECP is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze samenleving. Sinds 2019 werkt Legit samen met ECP aan verdere modernisering en professionalisering van de identiteit, website, drukwerk en cybersecurity tools. Daarbij heeft Legit onder meer de Handreiking Cyberoefenen ontwikkeld. Deze online tool moet op interactieve wijze de deelnemer opleiden en helpen om uiteindelijk zelf een cyberoefening met zijn of haar organisatie te kunnen opstellen.