Organiseert Samenwerking

LunaVia

Met het oog op professionalisering van onder meer brancheorganisaties en overheidsinstanties, helpt LunaVia (voorheen Pro-Sec) bij het creëren en organiseren van samenwerkingen, waarbij de plaatsing van ervaren, gespecialiseerde en hoogopgeleide professionals een onmiskenbare rol speelt. Als kenniscentrum van expertise en intelligentie, bundelt LunaVia de krachten met andere instanties en bedrijven om samen de volgende stap te kunnen zetten. De nieuwe bedrijfsnaam, evenals het logo, de huisstijl en het doorvoeren van de nieuwe identiteit in alle vormen van communicatie, zijn verzorgd door Legit. Hieronder valt ook het design en de bouw van de website.